Podpora automatizace procesů

„Osobní údaj je jakákoliv informace, která se týká jednotlivce a jeho soukromého či profesního života.“

Jména, fotky, e-mailové adresy, bankovní údaje, příspěvky na sociálních sítích, lékařské informace nebo IP adresy počítačů, to všechno jsou příklady toho, co se skrývá za pojmem osobní údaje.

Množství problémů, které se k práci s nimi podle GDPR vážou, řeší nejrůznější IT systémy. Dobrým příkladem takových systémů jsou nástroje pro podporu automatizace procesů (BPM – Business Process Management; BPA – Business Process Automation). Mohou pomoci například automatizovat činnosti spojené se získáváním informací. Zjistí, ve kterých systémech se osobní údaje konkrétního subjektu nacházejí. Uplatní se i při procesu mazání osobních údajů, včetně případného mazání automatického (podle podmínek legislativy).

Z dostupných BPM nástrojů můžete využít platformu pro procesní řízení K2 Five od společnosti SourceCode. Je to nástroj s bohatou sadou funkcí pro vytváření aplikací založených na pracovních postupech a procesech (workflow), pro vytváření elektronických formulářů, interaktivních reportů a také na objektovou datovou integraci s nejrůznějšími vnitropodnikovými systémy (ERP, DMS, apod.). Aplikace nevyžaduje znalost programování či skriptování. Tvorbu nebo správu procesu po zaškolení zvládne i zdatný power user či přímo vlastník procesu.

Podpora automatizace procesů

BPM platforma K2 řeší například tyto procesy:

  • GDPR compliance – týká se všech aktivit souvisejících s ochranou soukromí a koordinace mezi zaměstnanci či odděleními. K2 je dokáže snadno vyhodnocovat.
  • Princip odpovědnosti – vytvořené záznamy o auditu poskytují věcné a objektivní informace o tom, kdo co provedl a proč.
  • Podpora pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) – tato role vlastní všechny procesy GDPR.
  • Zajištění uplatňování a výkonu práv subjektů údajů (např. formulář žádosti o informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním, žádost o opravu, výmaz nebo i interní nastavení procesů, jak v těchto situacích postupovat). V aplikaci K2 nejen vymodelujete proces, ale také vytvoříte potřebné elektronické formuláře či reporty.
  • Zlepšená práva jednotlivců – díky K2 jednoduše definujete potřebné procesy.
  • Politika ochrany osobních údajů – všichni správci musí revidovat a nastavit své procesy ochrany osobních údajů pomocí popisu explicitních procesů.
  • Předávání osobních údajů a možnost exportovat výsledek vyhledávání do strukturované podoby – také v souvislosti se stávajícími procesy.
  • Oznámení o porušení – to je nedílná součást procesu GDPR v oblasti ochrany osobních údajů. Vytvořte potřebné formuláře a automaticky je po jejich vyplnění rozesílejte zainteresovaným subjektům.

Platformu K2 můžete kromě toho využívat pro definování jakéhokoliv interního procesu, formulářové aplikace a také jako platformu pro integraci stávajících podnikových systémů. K2 se také pravidelně umísťuje v prestižním Magic Quadrant společnosti Gartner.

Reference

Kasalova pila, s.r.o.
Probíhající příprava společnosti na GDPR, dohled nad implementací řešení.
JUNKER Industrial Equipment s.r.o.
Probíhající příprava společnosti na GDPR, dohled nad implementací řešení.
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Probíhající příprava společnosti na GDPR, dohled nad implementací řešení.
V.H.V. s.r.o.
Probíhající příprava společnosti na GDPR, dohled nad implementací řešení.
Pramet Tools, s.r.o.
Probíhající příprava společnosti na GDPR, dohled nad implementací řešení.
STAHLGRUBER CZ s.r.o.
Probíhající příprava společnosti na GDPR, dohled nad implementací řešení.

Kontaktujte nás hned

Povinné údaje

Nepovinné údaje

Ozveme se vám co nejdříve

Po vyplnění tohoto formuláře se vám ozveme a navrhneme řešení pro vaši firmu.


Nebo nás kontaktujte rovnou

+420 841 777 777
Po – Pá: 8:00 – 17:00

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

Centrála
Žarošická 13
628 00 Brno
Zastoupení Praha
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21999.

IČO: 00176150
DIČ: CZ00176150